PAYLAŞMAK BÜYÜMEKTİR, KALKINMAKTIR

Paylaşmak denilince akla ilk önce mevcut maddi varlıklarımızın birilerine devri gelir. Bu çok can sıkıcı bir durumdur, çünkü maddi varlıklarımız bize aittir ve biz bunun için çok çaba göstermişizdir.

Paylaşmayı sindirebildiğimizde görürüz ki sadece maddi varlıklarımız için paylaşmak sözkonusu değildir. Üzüntü, sevinç  gibi manevi varlıklar da paylaşılabilir ve bu paylaşımlarla kederimiz azalır, sevincimiz artar.

Aslında maddi tarafta da ilahi güç bunu bize  sunmaktadır ki; maddi varlıklarımızı  da paylaşınca kederimizin azaldığını, sevincimizin arttığını görebiliriz ve dahi maddi varlıklarımızın da!

BİRLİKTE KALKINMA PROJESİ

2007 yılında ticari hayatına başlayan şirketimiz 2017 yılında 10. Yılına geldiğinde “Birlikte Kalkınma Projesi” ile ekonomik bir seferberlik başlatmıştır. Proje ile sadece çok büyük sermayelerin büyük işler yapmasının yanına bir de çok cüzi birikimlerin ekonomiye kazandırılarak katma değer oluşumunu sağlamıştır.

Proje ile üç ana temelde başarı hedeflenmiştir;

Sermayesi sınırlı işletmelerin ve projelerin değerlendirilerek üretimi zenginleştirilmeli ve pazara sunulması kolaylaştırılmalıdır.

Hiçbir işe yaramayacak cüzi sermayelerin üretime ve katma değere dönüşümü sağlanmalıdır.

Ticari bir iş yapabilecek bilgi ve birikimi olmayan insanların birikim sahibi olabilmeleri ve  kalkınmaları sağlanmalıdır.

Proje ile Trimbox Elektrik Pazarlama A.Ş kurulmuş ve 500 ailenin karlı bir ticarete ortak olmaları ile birlikte, her yıl en az 1 kere toplanarak birlikte iş yapabilme ve birbirine her konuda yardımcı olabilme kültürü gelişecektir.